Een appartementsgebouw heeft een collectieve c.v.-ketel voor ruimteverwarming.  Moet bij de leidingen in de rekenzones voor 'aantal bouwlagen waardoor de leidingen lopen' het aantal bouwlagen worden ingevoerd van de betreffende rekenzone of van het hele gebouw? 

82.1 - basis - detail


In de rekenzones moet voor 'aantal bouwlagen waardoor de leidingen lopen' het totaal aantal bouwlagen worden ingevoerd dat op de collectieve installatie is aangesloten, dus van alle rekenzones gecombineerd. Ook het totale oppervlak dat door de installatie bediend wordt, moet worden ingevoerd. De leidingverliezen worden vervolgens naar rato van het gebruiksoppervlak van de rekenzones verdeeld. 

 

16-02-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/