Een appartementengebouw heeft een collectieve c.v.-ketel voor ruimteverwarming. Is het pompvermogen van de circulatiepomp het totale en maximale vermogen voor het gehele gebouw of mag deze gedeeld worden door het aantal woningen?

Het pompvermogen van alle pompen in de gehele collectieve installatie dient te worden ingevoerd. Ook het oppervlak dat door de installatie bediend wordt. Het vermogen wordt vervolgens naar rato van het vloeroppervlak verdeeld.