Voor welke kantoren geldt de energielabel C verplichting per 1 januari 2023?


Zie website RVO. Je mag het gehele gebouw inclusief overige functies meenemen of slechts het kantoor deel met bijbehorende nevenfuncties/hulpfuncties beoordelen. Indien overige gebruiksfuncties worden meegenomen moet wel worden voldaan aan de eis van maximaal 225 kWh per m2 per jaar.