Voor welke kantoren geldt de energielabel C verplichting per 1 januari 2023?

75.1 - basis


Je mag het gehele gebouw inclusief overige functies meenemen of slechts het kantoor deel met bijbehorende nevenfuncties/hulpfuncties beoordelen. Indien overige gebruiksfuncties worden meegenomen moet wel worden voldaan aan de eis van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. 


Website RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren

Beslisboom: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-02/230224-Beslisboom-Energielabel-C-kantoren-v1.1.pdf

Praktijkvoorbeelden: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-02/230224-Infographic-Praktijksituaties-Energielabel-C-v1.1.pdf

 

01-09-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/


De oude versie was:


Zie website RVO. Je mag het gehele gebouw inclusief overige functies meenemen of slechts het kantoor deel met bijbehorende nevenfuncties/hulpfuncties beoordelen. Indien overige gebruiksfuncties worden meegenomen moet wel worden voldaan aan de eis van maximaal 225 kWh per m2 per jaar.


01-12-2021