Voor welke kantoren geldt de energielabel C verplichting per 1 januari 2023?

75.1 - basis


Je mag het gehele gebouw inclusief overige functies meenemen of slechts het kantoor deel met bijbehorende nevenfuncties/hulpfuncties beoordelen. Indien overige gebruiksfuncties worden meegenomen moet wel worden voldaan aan de eis van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. 


Website RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren

Beslisboom: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-02/230224-Beslisboom-Energielabel-C-kantoren-v1.1.pdf

Praktijkvoorbeelden: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-02/230224-Infographic-Praktijksituaties-Energielabel-C-v1.1.pdf

 

01-09-2023


De oude versie was:


Zie website RVO. Je mag het gehele gebouw inclusief overige functies meenemen of slechts het kantoor deel met bijbehorende nevenfuncties/hulpfuncties beoordelen. Indien overige gebruiksfuncties worden meegenomen moet wel worden voldaan aan de eis van maximaal 225 kWh per m2 per jaar.


01-12-2021