RVO

Toekomstige gebouwfunctie MWA bij aanvraag subsidie
Als bij het opstellen van het Maatwerkadvies in de nieuwe situatie de functie van het gebouw verandert (bijvoorbeeld van Kantoor naar Winkel), mag deze vera...
Ma, 1 Jul, 2024 om 9:31 AM
Opnamedatum voor 1 juli 2024 en registratie daarna
Welke versie van het protocol moet worden aangehouden voor een gebouw dat wordt opgenomen voor 1 juli 2024 en dat wordt geregistreerd na die datum? 82.1/75...
Za, 15 Jun, 2024 om 9:38 AM
Opnamedatum voor 1 juli 2024 en registratie daarna
Welke versie van het protocol moet worden aangehouden voor een gebouw dat wordt opgenomen voor 1 juli 2024 en dat wordt geregistreerd na die datum? 82.1/75...
Ma, 1 Jul, 2024 om 9:02 AM
Opschorting labelplicht
Als een niet-labelplichtig pand, bijvoorbeeld een schuur, in de BAG een woonfunctie krijgt, maar het is nog niet geschikt gemaakt voor bewoning en er zijn d...
Za, 9 Dec, 2023 om 12:59 PM
Informatie over labelplicht
Waar vind ik informatie over het energielabel en de labelplicht in algemene zin? Op de volgende websites vind je algemene informatie: •    Energiela...
Za, 9 Dec, 2023 om 12:58 PM
Algemene informatie over Maatwerkadvies
Waar vind ik informatie over het maatwerkadvies in algemene zin? De regels rond Maatwerkadvies voor utiliteitsgebouwen en woningen vind je bij RVO op de...
Za, 9 Dec, 2023 om 12:58 PM
Subsidies
Kan ik ergens algemene informatie vinden over subsidies en financieringen? Via de volgende links vind je onafhankelijke informatie: •    RVO: htt...
Za, 9 Dec, 2023 om 12:58 PM
Labelplicht en registratie vakantiewoningen
Hoe moeten vakantiebungalows zonder eigen object_id worden geregistreerd? Is de labelplicht ook van toepassing op stacaravans, ‘chalets’ en ‘chalet-lodges’?...
Zo, 17 Dec, 2023 om 2:14 PM
Aanpassen label na uitgevoerde maatregelen
Binnen 2 jaar na de oorspronkelijke opnamedatum van een label mag het label na een aantal uitgevoerde maatregelen worden vervangen zonder de woning opnieuw ...
Za, 6 Jul, 2024 om 11:54 AM
BENG-eisen en software-updates
Hoe gaat het bevoegd gezag om met een situatie, waarbij bij oplevering van een gebouw het resultaat van de berekening niet meer voldoet als gevolg van nieuw...
Za, 9 Dec, 2023 om 12:57 PM