Moeten alle roosters ZR-roosters zijn om ZR-rooster te mogen aanhouden bij classificatie van het ventilatiesysteem?


De roosters in alle verblijfsruimten moeten ZR-roosters zijn.