In tabellen I.1 en I.2 ontbreken een aantal aansluitingen die regelmatig voorkomen. Moet ik voor alle overige aansluitingen de forfaitaire psi-waarde  aanhouden?

82.1/75.1 - detail


Ja, tenzij een aansluiting aantoonbaar geen koudebrug is, omdat de isolatie ononderbroken doorloopt. In dat geval is er geen sprake van een koudebrug, dus is de psi-waarde 0. Zo niet, dan dient een psi-waarde van 0,50 te worden aangehouden

 

17-03-2023

Het is mogelijk dat de EP adviseur een situatie aantreft die niet beschreven is in het opnameprotocol. De adviseur kan de vraag stellen via www.stichtingkego.nl. Via dit adviesplatform kan uitsluitsel worden gegeven over het behandelen van de betreffende situatie. Een antwoord van het platform geldt als bewijslast in het dossier. Het is echter niet verplicht het antwoord te gebruiken. De adviseur moet in die situatie wel onderbouwen waarom wordt afgeweken van het antwoord.