Gegevens rekenzone en thermische eigenschappen (H. 8)

Rc-waarde van prefab constructies
Mag ik bij detail invoer de Rc-waarde van een prefab constructie overnemen als er in de documentatie aangegeven wordt dat de berekening gedaan is conform ee...
Wo, 17 Aug, 2022 at 10:52 AM
In tabellen I.1 en I.2 ontbreken een aantal aansluitingen die regelmatig voorkomen. Moet ik voor alle overige aansluitingen de forfaitaire psi-waarde aanhouden?
Ja, tenzij een aansluiting aantoonbaar geen koudebrug is, omdat de isolatie ononderbroken doorloopt. In dat geval is er geen sprake van een koudebrug, dus i...
Ma, 27 Jun, 2022 at 11:05 PM
Garage van de buren
De garage van de buren is een sterk geventileerde ruimte. Moet ik deze als buiten invoeren, als een sterk geventileerde ruimte of als een verwarmde ruimte? ...
Wo, 6 Jul, 2022 at 1:06 PM
Perimeter kelder
Moet ik de perimeter berekenen bij een kelder met inpandige toegang? Voor de begane grondvloeren die grenzen aan grond, een onverwarmde kelder of kruipr...
Vr, 9 Sep, 2022 at 3:25 PM
Als er houten kozijnen zijn waarin metalen kozijnen zijn opgenomen, hoe bepaal ik dan de oppervlakte?
Als er stalen draairamen zijn opgenomen in houten kozijnen moeten deze ramen worden gesplist in delen 'ramen met stalen kozijnen' en delen 'r...
Ma, 6 Jun, 2022 at 9:22 PM
Is 10% aftrek voor detailberekeningen die gebruik maken van de tabellen voor de Rc- en/of U-waarde vereist?
De aftrek is vereist als het een gebouw betreft dat wordt opgeleverd (nieuwbouw of volledige renovatie), conform protocol hoofdstuk 8.2.13.  Het gaat dus o...
Ma, 6 Jun, 2022 at 12:39 PM
Welke waarde voer ik in voor de specifieke interne warmtecapaciteit bij een combinatie van typen draagconstructie zonder dat er verdere gegevens beschikbaar zijn over de massa?
Bij een combinatie van typen draagconstructie zoals bijvoorbeeld een staalframebouw met massieve wanden of een steenachtige vloer met houten/stalen kolommen...
Di, 23 Aug, 2022 at 7:59 PM