Algemene gegevens rekenzone en thermische eigenschappen (H.8)

Renovatiejaar toepasbaar bij voorzetwanden?
Volgens beslisschema afb. 8.1 moeten voor de toepassing van een renovatiejaar de kozijnen zijn vervangen of moet de spouw zijn nageïsoleerd dan wel is er aa...
Vr, 10 Feb, 2023 om 1:50 PM
Begrenzing in het geval van een trap naar onverwarmde kelder
Hoe ga ik om met begrenzingen (trap, wand en deur) aan onverwarmde kelder in woning? 82.1/75.1 - basis - detail   In het protocol ISSO 82.1 staat onder a...
Vr, 10 Feb, 2023 om 1:47 PM
Type glas op basis van U-waarde
Als in de afstandhouder van beglazing de U-waarde staat vermeld, of op basis van een typecode kan de U-waarde worden achterhaald uit productdocumentatie, ma...
Vr, 10 Feb, 2023 om 1:47 PM
Datering ligplaats van een woonboot
Waarom moet bij de opname van een woonboot worden aangegeven of de ligplaats van voor of na 1 januari 2018 is? Ook bij de invoer van de constructies speelt ...
Vr, 10 Feb, 2023 om 1:42 PM
Bepaling gewogen houtpercentage van samengestelde constructies
In een gebouw komen verschillende HSB elementen voor die ieder een eigen houtpercentage hebben. Mag je voor het berekenen van de Rc-waarde ook uitgaan van e...
Vr, 10 Feb, 2023 om 1:32 PM
Isolatiedikte beganegrondvloer
Hoe moet bij een combinatievloer of broodjesliggervloer de isolatiedikte worden bepaald? De dikte is niet over het gehele oppervlak hetzelfde. 82.1/75.1 - ...
Vr, 10 Feb, 2023 om 1:13 PM
Onderscheid tussen kelder/kruipruimte en onderliggende AOR
Wanneer kies je voor onderliggende AOR en wanneer kies voor kelder/kruipruimte? 82.1/75.1 - basis - detail   Als de onder de woning liggende bouwlaag bov...
Vr, 10 Feb, 2023 om 1:03 PM
Bouwjaar en/of renovatiejaar per rekenzone
Kunnen binnen één gebouw voor verschillende rekenzones ook verschillende bouwjaren en/of renovatiejaren worden ingevoerd? 82.1/75.1 - basis - detail   Bo...
Vr, 10 Feb, 2023 om 1:00 PM
Invoeren schuimbeton
Hoe moet schuimbeton ingevoerd worden, als er geen kwaliteitsverklaring voor is? 82.1/75.1 - basis - detail   Bij de basismethode mag schuimbeton alleen ...
Vr, 10 Feb, 2023 om 12:43 PM
Meerdere gebruiksfuncties
Hoe ga ik om met open ruimtes waarin zich meer gebruiksfuncties bevinden? Bijvoorbeeld warenhuizen met bijeenkomstfunctie (horeca), keuken (industrie) en wi...
Vr, 10 Feb, 2023 om 12:13 PM