Ja, tenzij een aansluiting aantoonbaar geen koudebrug is, omdat de isolatie ononderbroken doorloopt. In dat geval is er geen sprake van een koudebrug, dus is de psi-waarde 0.