Er is een collectieve installatie op stadsverwarming en een centrale afleverset in de technische ruimte. Daarnaast zijn in de woningen individuele afleversets met warmtemeters aanwezig. Is hier sprake van individuele warmtelevering?

82.1/75.1 - basis - detail

 

Nee, er is sprake van een individuele installatie als de afleversets in de woning van de energieleverancier zijn en dus iedereen een contract met de energieleverancier heeft. Dus dit geldt niet in geval het afleversets/warmtemeters zijn achter een collectieve installatie en de afleversets/warmtemeters gebruikt worden om kosten te verdelen.

 

06-06-2022


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/