Er is een collectieve installatie op stadsverwarming en een centrale afleverset in de technische ruimte. Daarnaast zijn in de woningen individuele afleversets met warmtemeters aanwezig. Is hier sprake van individuele warmtelevering?


Nee, er is sprake van een individuele installatie als de afleversets in de woning van de energieleverancier zijn en dus iedereen een contract met de energieleverancier heeft. Dus dit geldt niet in geval het afleversets/warmtemeters zijn achter een collectieve installatie en de afleversets/warmtemeters gebruikt worden om kosten te verdelen.