Onder welke gebruiksfunctie valt een ruimte met een twijfelachtige gebruiksfunctie?

75.1 - basis - detail

 

Bij het vaststellen van de gebruiksfunctie moet tabel 7.1 van ISSO 75.1 gevolgd worden. Als deze geen uitsluitsel geeft, kunnen de volgende richtlijnen van het informatiepunt Leefomgeving gebruikt worden. Hiermee wordt de lijn van het Bouwbesluit aangehouden. https://iplo.nl/thema/bouw/gebruiksfuncties-bouwwerken


Let op, dat hierbij gekeken wordt naar de ‘aard van de activiteiten’. Dus bijvoorbeeld een editing suite, waarbij met computers gewerkt wordt, lijkt wat aard van de activiteiten betreft het meest op een kantoorfunctie.

 

01-09-2023


De oude versie was:


Bij het vaststellen van de gebruiksfunctie moet tabel 7.1 van ISSO 75.1 gevolgd worden. Als deze geen uitsluitsel geeft, kunnen de volgende richtlijnen van het informatiepunt Leefomgeving gebruikt worden. Hiermee wordt de lijn van het Bouwbesluit aangehouden. https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/technische-bouwactiviteit/rijksregels-bouwactiviteit/bouwwerken-gebruiksfuncties-bbl/

Let op, dat hierbij gekeken wordt naar de ‘aard van de activiteiten’. Dus bijvoorbeeld een editing suite, waarbij met computers gewerkt wordt, lijkt wat aard van de activiteiten betreft het meest op een kantoorfunctie.


17-08-2022