Vraag: Als een technische ruimte meer dan 500 m2 bedient valt deze buiten de thermische zone. Is de technische ruimte daarmee ook meteen voor de leidingen een onverwarmde ruimte en ligt de opwekker buiten de thermische schil? Of moet je daarvoor net als bij de begrenzing van constructies beslisschema’s (hoofdstuk 7.4 Utiliteit) volgen.

 

Antwoord: Je dient de beslisschema’s te volgen om te bepalen of de ruimten als (indirect) verwarmd dienen te worden beschouwd. Is dat het geval dan liggen de leidingen in een verwarmde ruimte en de ketels binnen de thermische schil.