Als een technische ruimte meer dan 500 m2 bedient, valt deze buiten de thermische zone. Is de technische ruimte daarmee ook meteen voor de leidingen een onverwarmde ruimte en ligt de opwekker buiten de thermische zone? Of moet je daarvoor net als bij de begrenzing van constructies beslisschema’s (hoofdstuk 7.4 Utiliteit) volgen?         

 82.1/75.1 - basis - detail

          

Zie tabel 7.2. De beslissing of de TR een sterkgeventileerde ruimte is, AOR of een AVR, is van belang voor zowel de bepaling of scheidingsconstructies met de thermische zone onderdeel zijn van de thermische schil als voor de vraag of leidingen en/of kanalen door onverwarmde ruimte lopen.


13-03-2023