Als een technische ruimte meer dan 500 m2 bedient, valt deze buiten de thermische zone. Is de technische ruimte daarmee ook meteen voor de leidingen een onverwarmde ruimte en ligt de opwekker buiten de thermische zone? Of moet je daarvoor net als bij de begrenzing van constructies beslisschema’s volgen.              

82.1/75.1 - basis - detail


Een opwekker die levert aan >500m2, ligt op grond daarvan altijd buiten de thermische zone.


Hoewel een TR waarin opwekker(s) >500m2 Ag staan opgesteld, altijd buiten de thermische zone ligt, kan deze ruimte onder omstandigheden wel voor de begrenzingen en de in de ruimte aanwezige leidingen worden aangemerkt als AVR. Zie daarvoor tabel 7.2 (ISSO 75.) of paragraaf 7.2 (ISSO 82.1). De beslissing of de TR een sterk geventileerde ruimte, AOR of een AVR is, wordt genomen aan de hand van afb. 8.21 en is van belang voor zowel de bepaling of scheidingsconstructies met de thermische zone onderdeel zijn van de thermische schil als voor de vraag of leidingen en/of kanalen door onverwarmde ruimte lopen.


17-12-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/  De oude vraag en antwoord waren:


Als een technische ruimte meer dan 500 m2 bedient, valt deze buiten de thermische zone. Is de technische ruimte daarmee ook meteen voor de leidingen een onverwarmde ruimte en ligt de opwekker buiten de thermische zone? Of moet je daarvoor net als bij de begrenzing van constructies beslisschema’s (hoofdstuk 7.4 Utiliteit) volgen?         

 82.1/75.1 - basis - detail

          

Zie tabel 7.2. De beslissing of de TR een sterkgeventileerde ruimte is, AOR of een AVR, is van belang voor zowel de bepaling of scheidingsconstructies met de thermische zone onderdeel zijn van de thermische schil als voor de vraag of leidingen en/of kanalen door onverwarmde ruimte lopen.


13-03-2023