Hoe moet je omgaan met de situatie bij utiliteitsgebouwen waarin binnen één ruimte meer dan één verwarmingssysteem (of koelsysteem) aanwezig is?

75.1 - basis - detail


Hier kunnen 2 scenario’s (A of B) aan de hand zijn:


A.    Het betreft 2 aparte verwarmingssystemen met ieder hun eigen afgiftesysteem, bijvoorbeeld 1:CV-ketel + distributie water + radiatoren; plus 2:VRF+fancoil (Airco). 


Er kan aan de ruimte slechts één verwarmingssysteem toegekend worden. Welk systeem dat is, wordt op volgorde van de hieronder weergegeven prioritering bepaald door:


1.    het verwarmingssysteem dat het grootste aandeel van de warmtebehoefte van de rekenzone dekt. Als uit een actuele regeltechnische omschrijving blijkt welk systeem het grootste aandeel in de warmtelevering heeft, moet dat systeem worden gekozen;

2.    Je houdt het systeem met de hoogste ontwerpsysteemtemperatuur aan. NB: een systeemtemperatuur is alleen van toepassing op systemen met waterdistributie, dus niet op VRF of elektrische IR verwarming;

3.    Als een ruimte is voorzien van lokale elektrische (bij)verwarming (IR-panelen, elektrische kachels) en deze is duidelijk aanwezig (in meer dan ca. 15% de ruimte, bij alle werkplekken, bij de zithoeken, enz), dan moet deze lokale elektrische (IR) verwarming als hoofdverwarmingssysteem worden gezien en ervan worden uitgegaan dat deze de volledige warmtevraag levert. (NB1: dit is pas van toepassing in de 6e druk. NB2: 2 en 3 zijn uitwisselbaar omdat elektrische verwarming geen systeemtemperatuur heeft)

4.    In andere gevallen wordt er vanuit gegaan dat het systeem dat het grootste vloeroppervlakte in de rekenzone verwarmt ook het grootste aandeel van de warmtebehoefte van de rekenzone dekt. Ook voor een systeem dat de basislast levert (bijvoorbeeld betonkernactivering, vloerverwarming), wordt ervan uitgegaan dat dat systeem het grootste aandeel van de warmtebehoefte van de rekenzone dekt.


Een warmteopwekker die alleen gekoppeld is aan de luchtbehandeling, waarbij de luchtbehandeling niet het primaire warmteafgiftesysteem betreft (omdat er bijvoorbeeld radiatoren ov vloerverwarming aanwezig zijn), mag niet als preferent toestel worden ingevoerd. Zie ook H9.2.


B.    Het betreft 2 afgiftesystemen van hetzelfde verwarmingssysteem, radiatoren en vloerverwarming zijn aangesloten op hetzelfde distributiesysteem en opwekker(s). Hier kan slechts één afgiftesysteem aan de ruimte toegekend worden. Dat is het afgiftesysteem met de hoogste prioriteit in H9.5.2


Het kan voorkomen dat binnen één verwarmingssysteem de ene ruimte verwarmd wordt door het ene afgiftesysteem en een tweede ruimte met een ander afgiftesysteem, bijvoorbeeld: de kantoren met vloerverwarming en de kantine met radiatoren. In dat geval is er nog steeds sprake van één verwarmingssysteem. Bij de bepaling van de klimatiseringszones is het in dat geval dus niet nodig (mag wel) om op basis van het verwarmingssysteem te splitsen in meerdere klimatiseringszones.


Als er twee verwarmingssystemen (dus twee gescheiden distributiesystemen) zijn met dezelfde opwekker, dan mag dit als één systeem beschouwd worden. Ook in het geval dat er verschillende afgiftesystemen zijn. Splitsen mag dan wel, maar is niet verplicht.


30-06-2024


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/  Oude antwoord:


Hoe moet je omgaan met de situatie bij utiliteitsgebouwen waarin binnen één ruimte meer dan één verwarmingssysteem (of koelsysteem) aanwezig is?

75.1 - basis - detail


Hier kunnen 2 scenario’s (A of B) aan de hand zijn:


A.    Het betreft 2 aparte verwarmingssystemen met ieder hun eigen afgiftesysteem, bijvoorbeeld 1:CV-ketel + distributie water + radiatoren; plus 2:VRF+fancoil (Airco). 


Er kan aan de ruimte slechts één verwarmingssysteem toegekend worden. Welk systeem dat is, wordt op volgorde van de hieronder weergegeven prioritering bepaald door:


1.    het verwarmingssysteem dat het grootste aandeel van de warmtebehoefte van de rekenzone dekt. Als uit een actuele regeltechnische omschrijving blijkt welk systeem het grootste aandeel in de warmtelevering heeft, moet dat systeem worden gekozen;

2.    Je houdt het systeem met de hoogste ontwerpsysteemtemperatuur aan. NB: een systeemtemperatuur is alleen van toepassing op systemen met waterdistributie, dus niet op VRF of elektrische IR verwarming;

3.    Als een ruimte is voorzien van lokale elektrische (bij)verwarming (IR-panelen, elektrische kachels) en deze is duidelijk aanwezig (in meer dan ca. 15% de ruimte, bij alle werkplekken, bij de zithoeken, enz), dan moet deze lokale elektrische (IR) verwarming als hoofdverwarmingssysteem worden gezien en ervan worden uitgegaan dat deze de volledige warmtevraag levert. (NB1: dit is pas van toepassing in de 6e druk. NB2: 2 en 3 zijn uitwisselbaar omdat elektrische verwarming geen systeemtemperatuur heeft)

4.    In andere gevallen wordt er vanuit gegaan dat het systeem dat het grootste vloeroppervlakte in de rekenzone verwarmt ook het grootste aandeel van de warmtebehoefte van de rekenzone dekt. Ook voor een systeem dat de basislast levert (bijvoorbeeld betonkernactivering, vloerverwarming), wordt ervan uitgegaan dat dat systeem het grootste aandeel van de warmtebehoefte van de rekenzone dekt.


Een warmteopwekker die alleen gekoppeld is aan de luchtbehandeling, waarbij de luchtbehandeling niet het primaire warmteafgiftesysteem betreft (omdat er bijvoorbeeld radiatoren ov vloerverwarming aanwezig zijn), mag niet als preferent toestel worden ingevoerd. Zie ook H9.2.B.    Het betreft 2 afgiftesystemen van hetzelfde verwarmingssysteem, radiatoren en vloerverwarming zijn aangesloten op hetzelfde distributiesysteem en opwekker(s). Hier kan slechts één afgiftesysteem aan de ruimte toegekend worden. Dat is het afgiftesysteem met de hoogste prioriteit in H9.5.3


Het kan voorkomen dat binnen één verwarmingssysteem de ene ruimte verwarmd wordt door het ene afgiftesysteem en een tweede ruimte met een ander afgiftesysteem, bijvoorbeeld: de kantoren met vloerverwarming en de kantine met radiatoren. In dat geval is er nog steeds sprake van één verwarmingssysteem. Bij de bepaling van de klimatiseringszones is het in dat geval dus niet nodig (mag wel) om op basis van het verwarmingssysteem te splitsen in meerdere klimatiseringszones.


Als er twee verwarmingssystemen (dus twee gescheiden distributiesystemen) zijn met dezelfde opwekker, dan mag dit als één systeem beschouwd worden. Ook in het geval dat er verschillende afgiftesystemen zijn. Splitsen mag dan wel, maar is niet verplicht.


15-06-2024


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/