Hoe moet je omgaan met de situatie waarin binnen één ruimte meer dan één verwarmingssysteem (of koelsysteem) aanwezig is?

82.1/75.1 - basis - detail

 

Hier kunnen 2 zaken aan de hand zijn (zie ook H7.5):

A.    Het betreft 2 aparte verwarmingssystemen met ieder hun eigen afgiftesysteem, bijvoorbeeld 1:CV-ketel+distributie water+radiatoren plus 2:VRF+fancoil. 


Er kan aan de ruimte slecht één verwarmingssysteem toegekend worden. Welk systeem dat is, wordt bepaald door:

1.    De installatie die volgens de functionele omschrijving als eerste in bedrijf komt. Is een dergelijke omschrijving er niet, dan;

2.    wordt gekeken naar het afgiftesysteem met de hoogste prioriteit (H9.5.3). Geeft dit geen uitsluitsel, dan;

3.    geldt het centrale verwarmingssysteem als hoofdverwarming.


Een warmteopwekker die alleen gekoppeld is aan de luchtbehandeling, waarbij de luchtbehandeling niet het primaire warmteafgiftesysteem betreft (omdat er bijvoorbeeld radiatoren aanwezig zijn), mag niet als preferent toestel worden ingevoerd. Voortoelichting en voorbeelden zie H7.5. Zie ook 9.2


B.    Het betreft 2 afgiftesystemen van hetzelfde verwarmingssysteem, radiatoren en vloerverwarming zijn aangesloten op hetzelfde distributiesysteem en opwekker(s). Hier kan slechts één afgiftesysteem aan de ruimte toegekend worden. Dat is het afgiftesysteem met de hoogste prioriteit in 9.5.3

Het kan voor komen dat binnen één verwarmingssysteem de ene ruimte verwarmd wordt door het ene afgiftesysteem en een tweede ruimte met een ander afgiftesysteem, bijvoorbeeld: de kantoren met vloerverwarming en de kantine met radiatoren. In dat geval is er nog steeds sprake van één verwarmingssysteem. Bij de bepaling van de klimatiseringszones is het in dat geval dus niet nodig (mag wel) om op basis van het verwarmingssysteem te splitsen in meerdere klimatiseringszones.


Als er twee verwarmingssystemen (dus twee gescheiden distributiesystemen) zijn met dezelfde opwekker, dan mag dit als één systeem beschouwd worden. Ook in het geval dat er verschillende afgiftesystemen zijn. Splitsen mag dan wel, maar moet niet.

 

18-11-2022