Kunnen hulpfuncties een aparte klimatiseringszone vormen?


In het protocol staat dat niet direct geklimatiseerde ruimtes met een hulpfunctie moeten worden toegevoegd aan de aangrenzende klimatiseringszone. Ruimtes met een hulpfuncties, die wel worden geklimatiseerd, kunnen wel degelijk een aparte klimatiseringszone vormen.