Bij een collectief verwarmingssysteem moet een totaal gebruiksoppervlak van het systeem opgegeven worden. Wat moet je invullen als dit oppervlak onbekend is?

82.1/75.1 - basis - detail

 

Het aangesloten GO moet zo goed als mogelijk vastgesteld worden. Dit kan met behulp van eigen waarnemingen, tekeningen (vaak aanwezig in de TR), informatie van de eigenaar of installateur. Voor woningen: zie par. 9.3 opmerking 2.


21-03-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/