Op kwaliteitsverklaringen voor WTW’s staan soms verschillende debieten vermeld en wordt het nominale vermogen berekend op basis van het debiet. Hoe moeten deze gegevens worden ingevoerd in Vabi en Uniec3?

82.1/75.1 - basis - detail

 

Bij ventilatiesystemen met een debiet <1000m3/uur wordt het debiet alleen opgenomen bij projectspecifieke systemen, en als het kan worden overgenomen uit een logboek of inregelrapport. Het debiet en vermogen zoals die op de kwaliteitsverklaring staan vermeld, moeten niet worden ingevoerd en worden voor beide ingevoerd als 'onbekend'. Als deze niet beschikbaar zijn, wordt voor het debiet ‘onbekend’ opgenomen en berekenen Vabi en Uniec zelf het (default) debiet. Vabi geeft het berekende debiet niet weer, het vermogen kan dan niet worden berekend aan de hand van de formule op de kwaliteitsverklaring. Uniec gaat hier anders mee om. Bij productspecifieke invoer van de ventilator wordt het vermogen, net als het debiet, door de software berekend. Het vermogen kan met behulp van de kwaliteitsverklaring alleen door de adviseur worden bepaald, als het debiet daadwerkelijk bekend is (uit een logboek of inregelrapport bij een projectspecifiek systeem). Wat bedoeld wordt met projectspecifiek, is dat de luchtbehandelingskast voor het betreffende project is uitgelegd. Er staat dan een typeplaatje op de kast (vaak van metaal), waar projectspecifieke informatie op staat. Dus een merk, type, en dan positienummer, soms een projectnummer, en ook een uitgelegd debiet. Gestandaardiseerde ventilatieboxen zijn dus niet projectspecifiek.


01-09-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/ 

De oude versie was:


Op kwaliteitsverklaringen voor WTW’s staan soms verschillende debieten vermeld en wordt het nominale vermogen berekend op basis van het debiet. Hoe moeten deze gegevens worden ingevoerd in de software?


Bij ventilatiesystemen met een debiet <1000m3/uur wordt het debiet alleen opgenomen bij projectspecifieke systemen, en als het kan worden overgenomen uit een logboek of inregelrapport. Als deze niet beschikbaar zijn, wordt voor het debiet ‘onbekend’ opgenomen. Het debiet en vermogen zoals die op de kwaliteitsverklaring staan vermeld, moet niet worden ingevoerd in de software, en wordt voor beide ingevoerd op 'onbekend'.  Het vermogen kan met behulp van de kwaliteitsverklaring alleen worden bepaald, als het debiet daadwerkelijk bekend is (uit een logboek of inregelrapport bij een projectspecifiek systeem). Wat bedoeld wordt met projectspecifiek, is dat de luchtbehandelingskast voor het betreffende project is uitgelegd. Er staat dan een typeplaatje op de kast (vaak van metaal), waar projectspecifieke informatie op staat. Dus een merk, type, en dan positienummer, soms een projectnummer, en ook een uitgelegd debiet. Gestandaardiseerde ventilatieboxen zijn dus niet projectspecifiek.

11-07-2022