Op kwaliteitsverklaringen voor WTW’s staan soms verschillende debieten vermeld en wordt het nominale vermogen berekend op basis van het debiet. Hoe moeten deze gegevens worden ingevoerd in de software?


Bij ventilatiesystemen met een debiet <1000m3/uur wordt het debiet alleen opgenomen bij projectspecifieke systemen, en als het kan worden overgenomen uit een logboek of inregelrapport. Als deze niet beschikbaar zijn, wordt voor het debiet ‘onbekend’ opgenomen. Het debiet en vermogen zoals die op de kwaliteitsverklaring staan vermeld, moet niet worden ingevoerd in de software, en wordt voor beide ingevoerd op 'onbekend'.  Het vermogen kan met behulp van de kwaliteitsverklaring alleen worden bepaald, als het debiet daadwerkelijk bekend is (uit een logboek of inregelrapport bij een projectspecifiek systeem). 

Wat bedoeld wordt met projectspecifiek, is dat de luchtbehandelingskast voor het betreffende project is uitgelegd. Er staat dan een typeplaatje op de kast (vaak van metaal), waar projectspecifieke informatie op staat. Dus een merk, type, en dan positienummer, soms een projectnummer, en ook een uitgelegd debiet. Gestandaardiseerde ventilatieboxen zijn dus niet projectspecifiek.