Waarom moet bij de opname van een woonboot worden aangegeven of de ligplaats van voor of na 1 januari 2018 is? Ook bij de invoer van de constructies speelt dit onderscheid een rol.

82.1 - basis - detail

 

In tabel I.7 van de NTA staat dat de informatie met betrekking tot de ligplaats voor/na 2018 gebruikt wordt voor de bepaling van de Rc van uitwendige scheidingsconstructies anders dan ramen, deuren en panelen.

 

07-1-2022