Waarom moet bij de opname van een woonboot worden aangegeven of de ligplaats van voor of na 1 januari 2018 is? Ook bij de invoer van de constructies speelt dit onderscheid een rol.


In tabel I.7 van de NTA staat dat de informatie met betrekking tot de ligplaats voor/na 2018 gebruikt wordt voor de bepaling van de Rc van uitwendige scheidingsconstructies anders dan ramen, deuren en panelen.