Als in een supermarkt de restwarmte die vrijkomt voor de productkoeling (koelcellen, koelkasten, vrieskasten) wordt gebruikt voor de verwarming van het gebouw, wat moet in dit geval bij warmteopwekking worden ingevuld? 

75.1 - basis - detail

 

Bij een warmtepomp als warmteopwekker en de restwarmte van de productkoeling als warmtebron voor de warmtepomp, wordt als bron ‘buitenlucht’ geselecteerd. De koelinstallatie wordt in deze situatie niet opgenomen.

 

07-11-2022