Volgens beslisschema afb. 8.1 moeten voor de toepassing van een renovatiejaar de kozijnen zijn vervangen of moet de spouw zijn nageïsoleerd dan wel is er aantoonbaar uitzetband tussen het kozijn en de muur aangebracht. Volstaat de aanwezigheid van geïsoleerde voorzetwanden in plaats van het naïsoleren van de spouw voor de toepassing van een renovatiejaar?


Een geïsoleerde voorzetwand volstaat niet om ten aanzien van de infiltratie met een renovatiejaar te rekenen, zie 8.1.2.3. Er moet aangetoond worden dat de kozijnen goed op de gevel aan sluiten. Dit is aannemelijk bij:

  • Nageisoleerde spouw; 
  • Toegepast uitzendband; 
  • Lage Qv10-waarde bepaald middels luchtdichtheidsmeting