In de technische specificatie van ventilatoren wordt vaak het ‘opgenomen vermogen’ of 'elektrisch vermogen’ weergegeven en niet het ‘nominale vermogen’. Mogen het ‘opgenomen vermogen’ of het ‘elektrisch vermogen’ worden beschouwd als ‘nominale vermogen’?

82.1/75.1 - basis - detail

 


Ja, voor het ‘nominale vermogen’ mag het ‘opgenomen vermogen’ of ‘elektrisch vermogen’ aangehouden worden. 

Let op: indien het elektrisch asvermogen staat vermeld, moet ook het type ventilator, de stroomsterkte en de spanning worden opgenomen. 

NB: in de 5e druk is opgenomen dat voor systemen <1000m3/uur gekozen kan worden voor forfaitaire bepaling van het nominale vermogen op basis van type motor en fabricagejaar, tenzij er een kwaliteitsverklaring wordt toegepast. (opmerking onder aan par. 11.7)


 

22-03-2023