Als in een woon-zorgcomplex (woonfunctie voor zorg) enkele nevenfuncties aanwezig zijn zoals kantoorruimten en/of spreekruimten die onlosmakelijk onderdeel zijn van de woonfunctie (niet apart verhuurbaar o.i.d.) en waarbij het aandeel gebruiksoppervlakte onder de 50% valt, maar wel boven de 50m2 uitkomt, kunnen deze nevenfuncties dan als woonfunctie worden aangemerkt? Of moet er sowieso vanwege de 50m2 regel een aparte BENG berekening of een apart energielabel voor de nevenfuncties opgesteld worden?                            

82.1/75.1 - basis - detail

 

De nevenfuncties kunnen niet als woning worden aangemerkt, omdat het meer dan 50 m2 betreft. Hiervoor dient een berekening te worden gemaakt op basis van het protocol voor utiliteit. Als het woonzorgcomplex geen zelfstandig bewoonde woonfuncties kent mag het woongedeelte als gezondheidszorg worden aangemerkt of als wonen. Dit is afhankelijk van de wijze waarop de bouwvergunning is aangevraagd en wordt daarom in overleg met de aanvrager vastgesteld of afhankelijk van het gebuik. In geval het als gezondheidszorg wordt aangemerkt, kun je het geheelals utiliteit beschouwen. Daar horen dan ook de overige bouwbesluitaspecten op te zijn afgestemd, zoals brandveiligheid, enz.

 

09-01-2023