Als een vliering alleen via een vlizotrap bereikbaar is, moet dan toch met de beslisschema’s 7.3 – 7.5 worden bepaald of deze binnen de thermische zone ligt en zo ja, moet dan ook de gebruiksoppervlakte worden meegenomen in de berekening?

82.1/75.1 - basis - detail

 

Een vliering die bereikbaar is met een vlizotrap, is een overige ruimte. Daarvan moet inderdaad met  de beslisschema’s  7.3 – 7.5 worden bepaald of deze binnen de thermische zone ligt. Met inachtneming van de 1.5m-regel moet de gebruiksoppervlakte van de vliering dan worden bepaald en meegenomen worden in de oppervlaktebepaling van de thermische zone. Als de vrije hoogte op de vliering nergens groter is dan 1,5m, is de gebruiksoppervlakte van de vliering 0m2, maar kan deze nog altijd binnen de thermische zone liggen. Op basis hiervan wordt dan alsnog beslist waar de thermische schil ligt: dak of zoldervloer.

 

27-12-2022