Kan een voormalige woning boven een industriefunctie als kantoor worden gelabeld als deze nu als kantoor in gebruik is? Het gebouw is als industriefunctie opgenomen in de BAG.

82.1/75.1 - basis - detail

 

De BAG is niet leidend in de keuze van de gebruiksfuncties voor het energielabel. De gebruiksfunctie wordt gebaseerd op de situatie zoals de adviseur die aantreft tijdens de opname. Een (voormalige) woning die in gebruik is als kantoor, wordt dus ook als kantoor gelabeld.

 

27-12-2022