Kan een voormalige woning boven een industriefunctie als kantoor worden gelabeld als deze nu als kantoor in gebruik is? Het gebouw is als industriefunctie opgenomen in de BAG.

82.1/75.1 - basis - detail

 

De BAG is niet leidend in de keuze van de gebruiksfuncties voor het energielabel. De gebruiksfunctie wordt gebaseerd op de situatie zoals de adviseur die aantreft tijdens de opname. Een (voormalige) woning die in gebruik is als kantoor, wordt dus ook als kantoor gelabeld.

 

27-12-2022


Het is mogelijk dat de EP adviseur een situatie aantreft die niet beschreven is in het opnameprotocol. De adviseur kan de vraag stellen via www.stichtingkego.nl. Via dit adviesplatform kan uitsluitsel worden gegeven over het behandelen van de betreffende situatie. Een antwoord van het platform geldt als bewijslast in het dossier. Het is echter niet verplicht het antwoord te gebruiken. De adviseur moet in die situatie wel onderbouwen waarom wordt afgeweken van het antwoord.