Hoe moet het pompvermogen worden bepaald voor distributiesystemen? Kan het pompvermogen worden bepaald door het af te lezen van de pomp(en)?


Er geldt dat het vermogen van een circulatiepomp alleen ingevoerd mag worden als het:

    een vast toerenpomp betreft, of;

    het een (drie) standenpomp betreft, en bekend is in welke stand de pomp is ingesteld, of;

    er een vermogensberekening of inregelrapport is, waaruit het pompvermogen blijkt.

In alle andere gevallen kies je dus voor 'onbekend', dit geldt ook als er meer pompen aanwezig zijn en slechts een deel van de pompen voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden.


Verder geldt:

    Als de EEI bekend is, dan moet deze ingevoerd worden. Bij aanwezigheid van meer pompen waarbij niet van alle pompen de EEI bekend is: EEI onbekend;

    Bij aanwezigheid van meer pompen moeten de vastgestelde vermogens van de individuele pompen worden opgeteld.