Hoe moet het pompvermogen worden bepaald voor distributiesystemen? Kan het pompvermogen worden bepaald door het af te lezen van de pomp(en)?

82.1/75.1 - basis - detail

 

Er geldt dat het vermogen van een circulatiepomp alleen ingevoerd mag worden als het: 

• een pomp met één stand, of;

• het een (drie) standenpomp betreft, en bekend is in welke stand de pomp is ingesteld, of;

• er een vermogensberekening of inregelrapport is, waaruit het pompvermogen blijkt.


In alle andere gevallen kies je dus voor 'onbekend', dit geldt ook als er meer pompen aanwezig zijn en slechts een deel van de pompen voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden.


Bij goede onderbouwing zou het maximale vermogen kunnen worden ingevuld dat kan worden bepaald door aflezen van de typeplaatjes op de pompen als dit tot een beter rekenresultaat leidt dan de forfaitaire waarde. Bij een driestandenpomp kan dan eventueel worden uitgegaan van de stand waarin deze staat. Het werkelijk vermogen zal immers nooit hoger zijn de dan nominale vermogens van de pompen.


Verder geldt:

• Als de EEI bekend is, dan moet deze ingevoerd worden. Bij aanwezigheid van meer pompen waarbij niet van alle pompen de EEI bekend is: EEI onbekend;

• Bij aanwezigheid van meer pompen moeten de vastgestelde vermogens van de individuele pompen worden opgeteld.


 

16-02-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/