Wanneer mag de detailaanduiding worden gebruikt bij het registreren van energielabels voor woningen?

82.1 - basis - detail


De ondergrens bij de registratie van energieprestatierapporten voor woningen, is het adresseerbaar object in de BAG: een verblijfsobject-id, standplaats-id of ligplaats-id. Op elk adresseerbaarobject-id kan dus maar één energielabel voor woningen geregistreerd worden. Indien een woning gesplitst is (en twee zelfstandige wooneenheden vormt), zal ook in BAG een splitsing gemaakt moeten worden.


Dat sluit voor woningbouw het gebruik van detailaanduiding uit. We hebben gezien dat er in de meeste gevallen onterecht gebruik van wordt gemaakt: ofwel de situatie vraagt aanpassing in de BAG, ofwel het is helemaal niet nodig om detailaanduiding te gebruiken (dus registratie kan ook zonder). Echter, in een enkel geval is gebruik van detailaanduiding wel te rechtvaardigen omdat de situatie in de BAG goed is, en daarmee detailaanduiding ook nodig is om het label te kunnen registreren. Daarom: 


Vanaf 01-07-2023 is het niet meer mogelijk om zonder toestemming bij registratie van een energielabel voor woningbouw gebruik te maken van een detailaanduiding bij het adres. Detailaanduiding is een extra toevoeging aan een BAG adres, om een woning of wooneenheid te kunnen identificeren als dat met de BAG registratie niet kan. Een voorbeeld is registratie van een energielabel voor een vakantiehuisje op een vakantiepark zonder eigen adres.


Als het noodzakelijk is om een detailaanduiding aan het adres toe te voegen, dan kan de registratie-adviseur vooraf toestemming vragen bij RVO via fbni@rvo.nl. Geef bij dit verzoek duidelijk de reden aan waarom er gebruik gemaakt moet worden van detailaanduiding en om hoeveel registraties het gaat.


RVO beoordeelt uw verzoek waarna u een e-mail ontvangt van de uitkomst. Deze extra rechten worden altijd voor een bepaalde periode toegekend. Deze periode staat genoemd in de e-mail die u ontvangt na toekenning van de rechten.


NB: voor utiliteit is er geen wijziging geweest en hoeven er geen rechten te worden aangevraagd voor het gebruik van de detailaanduiding.


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/


Het oude antwoord was:


In ISSO 82.1 is voor 2023 een wijziging doorgevoerd dat voor woningen per adres één energielabel geregistreerd kan worden:


De ondergrens bij de registratie van energieprestatierapporten voor woningen, is het adresseerbaar object in de BAG: een verblijfsobject-id, standplaats-id of ligplaats-id. Op elk adresseerbaarobject-id kan dus maar één energielabel voor woningen geregistreerd worden. Indien een woning gesplitst is (en twee zelfstandige wooneenheden vormt), zal ook in BAG een splitsing gemaakt moeten worden.


Dat sluit voor woningbouw het gebruik van detailaanduiding uit. We hebben gezien dat er in de meeste gevallen onterecht gebruik van wordt gemaakt: ofwel de situatie vraagt aanpassing in de BAG, ofwel het is helemaal niet nodig om detailaanduiding te gebruiken (dus registratie kan ook zonder). Echter, in een enkel geval is gebruik van detailaanduiding wel te rechtvaardigen omdat de situatie in de BAG goed is, en daarmee detailaanduiding ook nodig is om het label te kunnen registreren. Daarom: 


Vanaf 01-07-2023 is het niet meer mogelijk om zonder toestemming bij registratie van een energielabel voor woningbouw gebruik te maken van een detailaanduiding bij het adres. Detailaanduiding is een extra toevoeging aan een BAG adres, om een woning of wooneenheid te kunnen identificeren als dat met de BAG registratie niet kan. Een voorbeeld is registratie van een energielabel voor een vakantiehuisje op een vakantiepark zonder eigen adres.


Als het noodzakelijk is om een detailaanduiding aan het adres toe te voegen, dan kan de registratie-adviseur vooraf toestemming vragen bij RVO via fbni@rvo.nl. Geef bij dit verzoek duidelijk de reden aan waarom er gebruik gemaakt moet worden van detailaanduiding en om hoeveel registraties het gaat.


RVO beoordeelt uw verzoek waarna u een e-mail ontvangt van de uitkomst. Deze extra rechten worden altijd voor een bepaalde periode toegekend. Deze periode staat genoemd in de e-mail die u ontvangt na toekenning van de rechten.


Hieronder de integrale tekst:

In ISSO 82.1 is voor 2023 een wijziging doorgevoerd dat voor woningen per adres één energielabel geregistreerd kan worden:

De ondergrens bij de registratie van energieprestatierapporten voor woningen, is het adresseerbaar object in de BAG: een verblijfsobject-id, standplaats-id of ligplaats-id. Op elk adresseerbaarobject-id kan dus maar één energielabel voor woningen geregistreerd worden. Indien een woning gesplitst is (en twee zelfstandige wooneenheden vormt), zal ook in BAG een splitsing gemaakt moeten worden.

 

Dat sluit voor woningbouw het gebruik van detailaanduiding uit. We hebben gezien dat er in de meeste gevallen onterecht gebruik van wordt gemaakt: ofwel de situatie vraagt aanpassing in de BAG, ofwel het is helemaal niet nodig om detailaanduiding te gebruiken (dus registratie kan ook zonder). Echter, in een enkel geval is gebruik van detailaanduiding wel te rechtvaardigen omdat de situatie in de BAG goed is, en daarmee detailaanduiding ook nodig is om het label te kunnen registreren.

In deze situaties gaan we nu werken met het toekennen van rechten om gebruik te mogen maken van detailaanduiding. 

 

Hoe ziet de oplossing er uit?

Detailaanduiding mag bij woningbouw niet meer vrij worden gebruikt, alleen bij situaties als gebruik van detailaanduiding te rechtvaardigen is. Bijvoorbeeld huisjes op een vakantiepark die in particulier bezit zijn en geen eigen adres hebben.

 

De adviseur krijgt tijdelijk "rechten" van Functioneel Beheer (RVO) om een detailaanduiding toe te voegen. De rechten moet de adviseur dus aanvragen bij RVO, net zoals ook rechten om te vervangen buiten de vervangingstermijn van 7 dagen aangevraagd moeten worden. In hoofdlijnen:

  • Geldt alleen voor woningbouw, voor ubouw geen wijziging.
  • Rechten worden verstrekt op adviseursniveau (per label kan niet, omdat het label nog niet is geregistreerd).
  • Validatie dat wanneer die rechten niet zijn uitgedeeld, een nieuw label niet geregistreerd mag worden als er een detailaanduiding in het adres staat.
  • Adviseur krijgt een tegoed, bijvoorbeeld voor 10 registraties afhankelijk van het verzoek, die voor een x periode geldig is. Aantal tegoed en periode kan FuB instellen.
  • Als er een registratie plaatsvindt met detailaanduiding zonder rechten, of meer dan het tegoed, dan de volgende foutmelding teruggeven: ‘Het energielabel met detailaanduiding kan niet geregistreerd worden, omdat hier rechten voor nodig zijn. Indien u niet beschikt over deze rechten of het tegoed is op, dan kunt u extra rechten aanvragen bij RVO via fbni@rvo.nl'.
  • Aanvragen van rechten gaat via mail, net zoals de vervangrechten. Dus niet via EP-online.

Impact rekensoftware
 
Voor zover wij kunnen voorzien heeft deze wijziging geen impact op de rekensoftware, behalve dan dat de registratie niet lukt als detailaanduiding is ingevuld zonder dat de adviseur rechten heeft. Ik kan me voorstellen dat jullie dat al in de rekensoftware willen aangeven.
 à Het verzoek is dan ook om in de rekensoftware aan te geven dat er rechten nodig zijn, middels een melding oid.

Planning
 
Planning is om dit uiterlijk per 1-7-2023 beschikbaar te stellen, omdat de wijziging is doorgevoerd in het opnameprotocol die per 1-7-2023 in werking treedt. 


28-06-2023