Kan je bij een warmtewiel altijd uitgaan van 100% bypass?

82.1/75.1 - basis - detail


Ja, als uit de regelomschrijving blijkt dat het warmtewiel stil wordt gezet voor zomernachtventilatie, mag dat als 100% bypass gezien worden.


05-04-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/