Kan je bij een warmtewiel altijd uitgaan van 100% bypass?

82.1/75.1 - basis - detail


Ja, als uit de regelomschrijving blijkt dat het warmtewiel stil wordt gezet voor zomernachtventilatie, mag dat als 100% bypass gezien worden.


05-04-2023