Mogen door fabrikanten van prefab constructies gedeclareerde Rc-waardes worden overgenomen?

82.1/75.1 - detail


Prestatieverklaringen van de fabrikant: Als het product CE gemarkeerd is, dan dient de fabrikant de prestaties doormiddel van prestatieverklaringen (DoP) weer te geven. De gedeclareerde U of Rc waarde maar ook de g- en Ƭv waarde uit deze verklaring dienen onverlet te worden overgenomen door de EP-adviseur.

CE gemarkeerde producten, zoals isolatiematerialen, kozijnen en glas zijn getest volgens geharmoniseerde normen, de producent is verantwoordelijk voor de door haar gedeclareerde waarden.


05-04-2023