Het opnameprotocol geeft aan: Als van binnen en van buiten uit zichtbaar is dat een paneel in een kozijn is opgenomen, moet het als constructie 'paneel in kozijn' worden beschouwd. Als aan één of beide zijden beplating voor het kozijn is aangebracht, maar geen aantoonbare thermische onderbreking aanwezig is, wordt de constructie ook als paneel beschouwd.

Wat wordt verstaan onder een aantoonbare thermische onderbreking en hoe toon ik dat aan?

82.1/75.1 - basis


Er is sprake van een thermische onderbreking als het kozijn geen koudebrug meer vormt. Dat is (onder meer) het geval als:

    op het kozijn tenminste 1 cm isolatie is aangebracht én er vervolgens een plaat tegenaan is geplaatst;

    als er een tweede constructievlak voor het kozijn staat, zoals bijvoorbeeld een gemetselde borstwering.


07-04-2023