Er kan bij warmteafgifte niet gekozen worden voor radiatoren/convectoren in combinatie met een hoogte >4m voor de rekenzone. Hoe moet hiermee worden omgegaan?

82.1 - basis - detail


Er zijn twee mogelijkheden. In het dossier moet worden aangegeven wat het beste past bij de situatie. Uiteindelijk gaat het om de temperatuurgradiënt (verschil in temperatuur aan vloer en plafond) in de ruimte:

Optie 1: Radiatoren invullen als stralingspanelen -> donkerstralers. Goede optie bij hoge ruimten.

Optie 2: Ruimte toch invoeren < 4 meter en radiatoren. Als hoogte (grotendeels) minder of ongeveer 4 meter is.


28-06-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/