In paragraaf 11.5 staat de opmerking “In individuele woningen met systeem D kan voor LBK de balansventilatie-unit worden gelezen”. Hoe moet dit worden begrepen?

82.1 - basis - detail


Deze opmerking kan worden genegeerd. De in hoofdstuk 5 opgenomen beschrijving van een LBK is ook geldig voor woningen. Er is alleen sprake van een LBK als het luchtdebiet groter dan 1000m3/uur is. In alle andere gevallen wordt het balansventilatiesysteem niet als LBK beschouwd.


28-06-2023