In paragraaf 11.5 staat de opmerking “In individuele woningen met systeem D kan voor LBK de balansventilatie-unit worden gelezen”. Hoe moet dit worden begrepen?

82.1 - basis - detail


Deze opmerking kan worden genegeerd. De in hoofdstuk 5 opgenomen beschrijving van een LBK is ook geldig voor woningen. Er is alleen sprake van een LBK als het luchtdebiet groter dan 1000m3/uur is. In alle andere gevallen wordt het balansventilatiesysteem niet als LBK beschouwd.


28-06-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/