In een woongebouw is op de begane grond een inpandige gemeenschappelijke fietsenstalling opgenomen waar alle bewoners hun fiets kunnen stallen (één grote ruimte). Deze ruimte ligt binnen de thermische schil. In ISSO 82.1 staat niet omschreven hoe hiermee om te gaan. Valt deze buiten de thermische zone (vergelijkbaar met groep van bergingen, conform paragraaf 7.2) of is het een overige ruimte (vergelijkbaar met niet-gemeenschappelijke stallingsruimten, conform paragraaf 7.2.2) die in deze situatie binnen de thermische zone valt?

82.1 - basis - detail


Het gaat hier om "Overige opslagruimte, stallingsruimten, bergruimten", zoals beschreven in tabel 7.1 uit ISSO 75.1. Dan geldt "Bepalen of de ruimte behoort tot de thermische zone met behulp van beslisschema uit paragraaf 7.4" Het gevolg kan idd zijn dat de gemeenschappelijke fietsenstalling tot de thermische zone van het woongebouw behoort.


01-09-2023