Bij de invoer van de luchtdichtheidsklasse van de ventilatiekanalen kan naast de klasse-aanduiding worden gekozen voor ‘geen kanaal’ en ‘onbekend’. Wanneer is er sprake van ‘onbekend’ en wanneer is er sprake van ‘geen kanaal’?

82.1/75.1 - basis - detail


De luchtdichtheidsklasse heeft betrekking op zowel aan- als afvoerkanalen. De keuze voor ‘geen kanaal’ moet dan ook uitsluitend worden gemaakt in het geval van decentrale ventilatiesystemen waarbij geen kanalen aanwezig zijn. Bij centrale systemen met aan- en/of afvoerkanalen moet bij onbekende LUKA worden gekozen voor ‘onbekend’.


01-09-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/