Bij de invoer van de luchtdichtheidsklasse van de ventilatiekanalen kan naast de klasse-aanduiding worden gekozen voor ‘geen kanaal’ en ‘onbekend’. Wanneer is er sprake van ‘onbekend’ en wanneer is er sprake van ‘geen kanaal’?

82.1/75.1 - basis - detail


De luchtdichtheidsklasse heeft betrekking op zowel aan- als afvoerkanalen. De keuze voor ‘geen kanaal’ moet dan ook uitsluitend worden gemaakt in het geval van decentrale ventilatiesystemen waarbij geen kanalen aanwezig zijn. Bij centrale systemen met aan- en/of afvoerkanalen moet bij onbekende LUKA worden gekozen voor ‘onbekend’.


01-09-2023