In het protocol staat dat reisbureaus of makelaarskantoren in een winkelcentrum de gebruiksfunctie winkelfunctie hebben. Geldt dat dan ook voor reisbureaus en makelaarskantoren die niet in een winkelcentrum zijn gelegen? Welke gebruiksfunctie heeft een uitzendbureau?

75.1 - basis - detail


De gebruiksfunctie wordt uitsluitend bepaald door het gebruik van de ruimte(s), de locatie van het object is niet relevant.

De gebruiksfuncties zijn terug te herleiden naar het bouwbesluit. Daar staat: winkelfunctie: gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten. 


Met die onderbouwing kun je het deel van een reisbureau, makelaarskantoor of uitzendbureau  waar klanten komen als winkelfunctie beschouwen. Er kunnen zich ook kantoorruimten in het object bevinden, welke niet voor klanten toegankelijk zijn. Vergaderruimtes en spreekkamers vallen in de categorie bijeenkomstfunctie.


Dus je bekijkt het per ruimte (doe je altijd):

- Vrij toegankelijk voor publiek: winkel;

- Verder kunnen zich in het niet toegankelijke deel kantoren (kantoor bij een winkel staat in tabel 7.1 ook genoemd) of bijeenkomstruimten bevinden. 


06-10-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/