Als een project bestaat uit twee gebouwen op twee percelen en de opwekker staat opgesteld op één van de percelen, moet volgens hoofdstuk 5 (onder ‘collectieve (gebouw)installatie) voor het ene gebouw worden uitgegaan van ‘warmtelevering derden’ en voor het andere gebouw van een ‘collectieve installatie’. Geldt dit ook als er voor het systeem een EMG verklaring is opgesteld?

82.1/75.1 - basis - detail


Als er voor een installatie een EMG verklaring is opgesteld, wordt deze voor alle aangesloten gebouwen beschouwd als warmtelevering derden.


06-10-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/