Hoe moet de Rc-waarde worden berekend voor een metalstud wand?

82.1/75.1 - detail


De metalstud profielen hebben een verlagend effect op de Rc-waarde. In feite gaat het om een samengestelde constructie. De Rc-waarde moet dan worden berekend met NTA8800 formule C.4. Deze berekening is complex. In deze situatie zou als alternatief voor de metalstudprofielen ook een toeslagfactor kunnen worden berekend in analogie van spouwankers met de formules 8.10 t/m 8.12.


06-10-2023