Hoe om te gaan met de situatie dat een ruimte die volgens paragraaf 7.2.1 altijd bínnen de thermische zone ligt (bijvoorbeeld slaapkamer, badkamer en/of toilet), zich bevindt in een ruimte die per definitie altijd búiten de thermische zone ligt (bijvoorbeeld garage)?

81.1 - basis - detail


Als de ruimte die per definitie behoort tot de thermische zone grenst aan de thermische zone, kan de andere ruimte conform protocol buiten de thermische zone blijven (AOR of Aangrenzend Sterk geventileerd). Waar de toegangsdeur van de ruimte zich bevindt, is hierbij niet van belang. 


Als de ruimte die per definitie behoort tot de thermische zone niet grenst aan de thermische zone, ontkom je er niet aan dat je op één punt handelt in strijd met het protocol. 

Je hebt in dit geval 2 opties:

1.    Prioriteit geven aan het opnamevoorschrift dat de thermische zone uit één geheel moet bestaan. In dat geval beschouw je de ruimte (garage/berging) als verkeersruimte (richting toilet/badkamer) waarmee zowel de badkamer/toilet als de garage/berging binnen de thermische zone vallen.

2.    Prioriteit geven aan het opnamevoorschrift dat de ruimte (garage) altijd buiten de thermische zone ligt en daarmee de andere ruimte (badkamer/toilet) niet beschouwen als onderdeel van de thermische zone.


Onderbouw de gemaakte keuze in het dossier. Argumenten die bijvoorbeeld een rol kunnen spelen, zijn:

•    Zijn er nog meer toiletten/badkamers in de woning?

•    Is de betreffende ruimte aangesloten op de centrale verwarming van de woning?


11-11-2023

Oude vraag:

Volgens het protocol wordt een garage beschouwd als een sterk geventileerde ruimte en ligt deze altijd buiten de thermische zone. Hoe moet worden omgegaan met de garage als ruimtes die volgens paragraaf 7.2.1 altijd binnen de thermische zone liggen zoals bijvoorbeeld een toilet, alleen via de garage bereikbaar zijn?

82.1 - basis - detail


Oude antwoord:


Je ontkomt er niet aan dat je in deze situatie op één punt handelt in strijd met het protocol. Je hebt als adviseur de keuze tussen twee opties: 

•    Prioriteit geven aan dat de thermische zone uit één geheel moet bestaan, waarbij je de garage/ berging onderdeel laat zijn van de thermische zone en beschouwt als verkeersruimte (alleen voor dit specifieke geval),  en je dus het geheel opneemt omdat het  toilet ook per definitie tot de thermische zone behoort;

•    Prioriteit geven aan dat de garage altijd buiten de thermische zone ligt en daarmee het toilet niet beschouwen als onderdeel van de thermische zone.


Onderbouw de gemaakte keuze in het dossier. Argumenten die bijvoorbeeld een rol kunnen spelen, zijn:

•    Zijn er nog meer toiletten in de woning?

•    Als het om een slaapkamer gaat: is deze aangesloten op de centrale verwarming van de woning?


06-10-2023

Het is mogelijk dat de EP adviseur een situatie aantreft die niet beschreven is in het opnameprotocol. De adviseur kan de vraag stellen via www.stichtingkego.nl. Via dit adviesplatform kan uitsluitsel worden gegeven over het behandelen van de betreffende situatie. Een antwoord van het platform geldt als bewijslast in het dossier. Het is echter niet verplicht het antwoord te gebruiken. De adviseur moet in die situatie wel onderbouwen waarom wordt afgeweken van het antwoord.