Voor het type dak kan worden gekozen tussen ‘hellend dak’, ‘deels plat dak’ en ‘plat dak / zonder kap’. Welk type dak moet worden gekozen als de woning bijvoorbeeld 20m2 hellend dak heeft en 40m2 plat dak?

82.1-75.1 / basis / detail


Conform de NTA 8800 tabel 11.14 kan gedeeltelijk plat dak alleen bij een vrijstaande woning ingevoerd worden. 


Het opnameprotocol geeft geen verhoudingen voor het bepalen van de dakvorm bij het voorkomen van combinaties van dakvormen, wij adviseren om het grootste dakoppervlak van het hoofdgebouwdeel als leidend aan te houden. Daarmee wordt bedoeld dat (éénlaagse) aanbouwen buiten beschouwing worden gelaten bij het bepalen van de dakvorm.


08-10-2023
Het is mogelijk dat de EP adviseur een situatie aantreft die niet beschreven is in het opnameprotocol. De adviseur kan de vraag stellen via www.stichtingkego.nl. Via dit adviesplatform kan uitsluitsel worden gegeven over het behandelen van de betreffende situatie. Een antwoord van het platform geldt als bewijslast in het dossier. Het is echter niet verplicht het antwoord te gebruiken. De adviseur moet in die situatie wel onderbouwen waarom wordt afgeweken van het antwoord