Schematiseren woningen en woongebouwen (H.7)

Inpandige ruimte buiten de thermische zone
Mag een volledig inpandige ruimte worden beschouwd als AVR, ook als deze ruimte geen afgiftesysteem voor verwarming heeft? 82.1/75.1 - basis - detail J...
Vr, 10 Feb, 2023 om 2:04 PM
Vliering binnen de thermische zone
Als een vliering alleen via een vlizotrap bereikbaar is, moet dan toch met de beslisschema’s 7.3 – 7.5 worden bepaald of deze binnen de thermische zone ligt...
Vr, 10 Feb, 2023 om 1:54 PM
Nevenfuncties in een woonzorgcomplex
Als in een woon-zorgcomplex (woonfunctie voor zorg) enkele nevenfuncties aanwezig zijn zoals kantoorruimten en/of spreekruimten die onlosmakelijk onderdeel ...
Vr, 10 Feb, 2023 om 1:53 PM
Klimatiseringszone die volledig uit hulpfuncties bestaat
Kunnen hulpfuncties een aparte klimatiseringszone vormen? 75.1 - basis - detail   In het protocol staat dat niet direct geklimatiseerde ruimtes met een h...
Vr, 10 Feb, 2023 om 1:33 PM
TOjuli-eis bij gedeeltelijk gekoelde woningen
Geldt bij de BENG-berekening de TOjuli-eis als een woning zowel een gekoelde als een niet-gekoelde rekenzone heeft? 82.1 - detail   Indien slechts een de...
Vr, 10 Feb, 2023 om 1:14 PM
Daktype als de zoldervloer de thermische schil is
Als van een woning met een hellend dak de zoldervloer de thermische schil vormt, moet dit dan worden beschouwd als een woning met een plat dak? 82.1 - basi...
Vr, 10 Feb, 2023 om 1:02 PM
Inpandig zwembad in een woning
Als in een woning een zwembad aanwezig is voor uitsluitend eigen gebruik, moet voor dit zwembad dan een apart label worden opgemaakt volgens het protocol vo...
Vr, 10 Feb, 2023 om 12:44 PM
Technische ruimte >500 m2
Als een technische ruimte meer dan 500 m2 bedient, valt deze buiten de thermische zone. Is de technische ruimte daarmee ook meteen voor de leidingen een onv...
Vr, 10 Feb, 2023 om 12:40 PM
Twijfelachtige gebruiksfunctie
Onder welke gebruiksfunctie valt een ruimte met een twijfelachtige gebruiksfunctie? 75.1 - basis - detail   Bij het vaststellen van de gebruiksfunctie mo...
Vr, 10 Feb, 2023 om 12:39 PM
Invoeren sterk geventileerde garage
De garage van de buren is een sterk geventileerde ruimte. Moet ik deze als buiten invoeren, als een sterk geventileerde ruimte of als een verwarmde ruimte? ...
Vr, 10 Feb, 2023 om 12:14 PM