Opname en schematisering van gebouwen (H. 7)

Inpandig zwembad
Ik neem een woning op met een indoor zwembad. Het zwembad is voorzien van grote ruimte met installaties die het water en de lucht verwarmen. De ruimte met h...
Wo, 19 Okt, 2022 at 5:36 PM
Schuimbeton
Hoe moet schuimbeton ingevoerd worden, als er geen kwaliteitsverklaring voor is? Bij de basismethode mag schuimbeton alleen worden meegenomen als de lam...
Vr, 9 Sep, 2022 at 2:29 PM
Technische ruimte > 500 m2
Vraag: Als een technische ruimte meer dan 500 m2 bedient valt deze buiten de thermische zone. Is de technische ruimte daarmee ook meteen voor de leidingen e...
Vr, 9 Sep, 2022 at 3:17 PM
Twijfelachtige gebruiksfunctie
Onder welke gebruiksfunctie valt een ruimte met een twijfelachtige gebruiksfunctie? Bij het vaststellen van de gebruiksfunctie moet tabel 7.1 van ISSO 7...
Vr, 9 Sep, 2022 at 3:20 PM
Welke keuze met betrekking tot specifieke interne warmtecapaciteit maak ik indien de bouwwijze niet exact in tabel J.1 voorkomt? Bijvoorbeeld als een een vloer masief is en het overige houtskelet is?
Ten eerste mag de massa berekend worden. De massa mag op basis van tabel J.1 ingeschat worden. Is bijvoorbeeld één element (vloer, gevel of dak) zwaarder of...
Ma, 6 Jun, 2022 at 9:12 PM
Als een gebouw de functie woonzorg heeft, is het dan een woning of een utiliteitsgebouw voor zorg?
De gebruiksfunctie van een gebouw mag door de indiener worden bepaald, mits deze aannemelijk zijn voor het beoogde gebruik van het gebouw. Bij nieuwbouw han...
Ma, 6 Jun, 2022 at 8:25 PM
Is er sprake van een woongebouw of ééngezinswoningen wanneer zowel de beneden- als de bovenwoning hun eigen toegang op de begane grond hebben en er geen sprake is van een gezamenlijke verkeersroute?
Als de BeBo woningen een eigen voordeur aan het terrein, en dus geen gedeelde verkeersroute hebben, moeten ze als eengezinswoning gezien worden.
Ma, 6 Jun, 2022 at 8:33 PM
Hoe ga ik om met open ruimtes waarin zich meer gebruiksfuncties bevinden? Bijvoorbeeld warenhuizen met bijeenkomstfunctie (horeca), keuken (industrie) en winkelfunctie?
Er kunnen zich meerdere gebruiksfuncties in 1 ruimte bevinden. Je dient zelf de begrenzingen in de ruimte te bepalen. Splitsen op basis van temperatuurversc...
Ma, 6 Jun, 2022 at 9:27 PM
Hoe schematiseer ik een garage-achtig bouwdeel dat in gebruik is als verblijfsruimte?
Je dient het gebouw(deel) op te nemen zoals het gebruikt wordt. Als een ruimte gebruikt wordt als keuken, slaapkamer, woonkamer enz. dan ook zo opnemen, ook...
Ma, 6 Jun, 2022 at 12:36 PM
Waar leg ik de thermische schil als onbekend is waar de isolatie (plafond of dak) is aangebracht?
Als EP-adviseur moet je een keuze maken en goed vastleggen in het projectdossier. In de meeste gevallen zal het plaatsen van de thermische schil in de dakco...
Ma, 6 Jun, 2022 at 12:22 PM