Als een niet-labelplichtig pand, bijvoorbeeld een schuur, in de BAG een woonfunctie krijgt, maar het is nog niet geschikt gemaakt voor bewoning en er zijn dus geen klimaatinstallaties aanwezig, geldt er dan een labelplicht bij verkoop?

82.1/75.1 - basis - detail


Er geldt een labelverplichting bij verkoop, verhuur en oplevering. Het opnameprotocol biedt hiervoor voldoende handvatten. Het gebouw moet daarbij worden opgenomen as is met de functie die het bij moment van opname heeft. De BAG is daarin niet leidend. Als de (voormalige) schuur bij transactie inmiddels in gebruik is als woning, dient deze als woning te worden opgenomen, ook als niet alle installaties aanwezig zijn. Als de functie nog steeds een schuur is zoals geschetst, dan geldt daarvoor geen labelplicht en komt die labelplicht er pas bij oplevering, na transformatie van schuur naar woning.


11-11-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/