Wateraanvoertemperatuur bij collectieve warmtepompen aangesloten op individuele afleversets

In de ISSO 82.1 wordt beschreven dat je pas een HT systeem voor de warmtepomp mag aanhouden als dit bewezen is. Wanneer dit niet te bewijzen is moet er teruggevallen worden op een temperatuurklasse van 55/47 graden.

 

Volgens de NTA8800 paragraaf 13.4.2.1 moet je altijd een HT opwekker hebben wanneer het warm tapwater wordt geleverd middels een afleverset. Voor het leveren van tapwater via individuele afleversets, aangesloten op de collectieve verwarmingsinstallatie, dient de collectieve warmtepomp dan een temperatuur van 70°C of meer te hebben.

 

Moet in deze situatie voor de collectieve verwarming dan een warmtepomp worden opgenomen met als temperatuurklasse 70/60?

 81.1 - basis - detail


In deze situatie kun je inderdaad middels de verwijzing naar de NTA ‘bewijzen’ dat het collectieve warmtepompsysteem het traject 70/60 graden nodig heeft. Wij zullen het ISSO vragen deze situatie op te nemen bij de volgende update.


11-11-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/