Het ISSO protocol geeft onder tabel 7.5 aan dat bij ieder vloertype waar ten minste 1 centimeter isolatie aanwezig is aan de binnenzijde uitgegaan dient te worden van "licht". Hoe dient dit beschouwd te worden als sprake is van een zwevende dekvloer waarbij die isolatie aanwezig is onder de dekvloer? Uitgaande van gestapelde woningen of bouwlagen met breedplaatvloeren of kanaalplaatvloeren t/m de dakvloer. Iedere woning of bouwlaag heeft in dat geval een betonnen plafond met hoog accumulerend vermogen/grote massa. Mag hier het vloertype 'zeer zwaar' worden gehanteerd ondanks de aanwezigheid van de isolatie in de vloer?

82.1/75/1 - basis - detail


In principe moet je hier uitgaan van een lichte vloer. Echter zijn wij het ermee eens dat het plafond een belangrijke bijdrage levert aan de specifieke interne warmtecapaciteit. Dit is ook aangekaart bij de TC. In geval van een lichte (thermisch ontkoppelde) dekvloer in combinatie met een zeer zwaar plafond (welk een vloer is van de bovenliggende woning) mag je het gemiddelde aanhouden, dus ‘zwaar’. Dit mag niet als het plafond tevens het dak is.


In afwijking hierop mag je bij de detailopname de effectieve interne warmtecapaciteit ook zelf berekenen met bijlage B uit de NTA 8800.


30-06-2024


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/ 


Oude antwoord:


Het ISSO protocol geeft in tabel 8.4 aan dat bij ieder vloertype waar ten minste 1 centimeter isolatie aanwezig is aan de binnenzijde uitgegaan dient te worden van "licht". Hoe dient dit beschouwd te worden als sprake is van een zwevende dekvloer waarbij die isolatie aanwezig is onder de dekvloer? Uitgaande van gestapelde woningen of bouwlagen met breedplaatvloeren of kanaalplaatvloeren t/m de dakvloer. Iedere woning of bouwlaag heeft in dat geval een betonnen plafond met hoog accumulerend vermogen/grote massa. Mag hier het vloertype 'zeer zwaar' worden gehanteerd ondanks de aanwezigheid van de isolatie in de vloer?

82.1/75/1 - basis - detail


In principe moet je hier uitgaan van een lichte vloer. Echter zijn wij het ermee eens dat het plafond een belangrijke bijdrage levert aan de specifieke interne warmtecapaciteit. Dit is ook aangekaart bij de TC. In geval van een lichte (thermisch ontkoppelde) dekvloer in combinatie met een zeer zwaar plafond (welk een vloer is van de bovenliggende woning) mag je het gemiddelde aanhouden, dus ‘zwaar’. Dit mag niet als het plafond tevens het dak is.


In afwijking hierop mag je bij de detailopname de effectieve interne warmtecapaciteit ook zelf berekenen met bijlage B uit de NTA 8800.


15-12-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/