In paragraaf 8.2.14 staat de volgende tekst:


“In opgeleverde gebouwen is het niet toegestaan om de dikte, die op tekening is aangegeven, aan te houden als niet op basis van ander bewijsmateriaal kan worden vastgesteld dat de isolatiedikte daadwerkelijk is toegepast.”


Hoe moet deze opmerking worden gelezen in het licht van punt 2 onder “Bij de Rc-waardebepaling geldt deze volgorde van prioritering:”? 

82.1/75.1 - basis - detail


Met de verwijzing naar ‘opgeleverde gebouwen’ wordt bedoeld dat deze opmerking uitsluitend van toepassing is op de detailopname.


15-12-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/