Het schema in afbeelding 6.4 geeft aan wanneer een detailopname verplicht is. Wat wordt bedoeld met ‘integrale eisen’?

82.1/75.1 - basis - detail


Voor nieuwe gebouwen die zijn opgeleverd na 1-1-2021, moet verplicht een detailopname worden toegepast. Bij herbestemming, renovatie of uitbreiding van bestaande gebouwen is dat echter afhankelijk van de eisen die door het bevoegd gezag worden gesteld. Met ‘integrale eisen’ wordt in dit verband gedoeld op de BENG-eisen. Alleen als deze eisen niet van toepassing zijn op de herbestemming, renovatie of uitbreiding en de energieprestatie wordt niet bepaald ten behoeve van een EPV, volstaat een basisopname.


15-12-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/