Bij de aanvraag Omgevingsvergunning zit een ventilatiebalansberekening. Volgens het protocol (11.4.1) kan in het geval van nieuwbouw het ventilatiedebiet op basis van de opgestelde ventilatiebalansberekening worden vastgesteld. Dit geldt alleen voor de aanvraag Omgevingsvergunning, omdat er dan nog geen logboek of inregelrapport aanwezig is. 


Volgens het Beslisschema voor bepaling ventilatiedebiet (afb. 11.8) zou ‘onbekend’ moeten worden opgenomen bij een capaciteit <1000m³/uur als er geen inregelrapport of logboek aanwezig is.


Mag ik op grond van de eerste alinea toch een ventilatiedebiet invoeren bij een BENG-berekening als het debiet <1000m³/uur is?

82.1/75.1 - detail


Een ventilatiebalansberekening heeft voor een BENG-berekening dezelfde status als een inregelrapport omdat daarmee geanticipeerd wordt op een ingeregeld debiet. Dit debiet mag dan ook worden opgenomen in de BENG-berekening.


15-12-2023


 

Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/