Als in een winkel een scheiding is gemaakt met stellingskasten, waarbij de ruimte die door de stellingen wordt afgescheiden in gebruik is als opslagruimte en >10% van de totale gebruiksoppervlakte beslaat, moet de afgescheiden ruimte dan als industriefunctie worden beschouwd?

75.1 - basis - detail


De volgende voorschriften uit tabel 7.2 zijn van toepassing:

•    Opslagruimte gelieerd aan een gebruiksfunctie is een opslagruimte die zonder bouwkundige aanpassingen weer is in te richten als onderdeel van een gebruiksfunctie. Hierbij valt te denken aan een kantoorruimte die tijdelijk als opslagruimte is ingericht, of de voorraadkamer voor kantoorartikelen. 

•    Als dat niet het geval is, dan geldt: 

o    als 10% of meer van de gebruiksoppervlakte van het totale gebouw uit de functie magazijn of opslagruimte bestaat, dat het magazijn of de opslagruimte moet worden beschouwd als industriefunctie. 

o    Als minder dan 10% van het Ag van het totale gebouw uit de functie magazijn of opslag bestaat, dan moet dit worden beschouwd als hulpfunctie en worden toegekend aan de bijbehorende gebruiksfunctie van het gebouw. 

De opslagruimte kan zonder bouwkundige aanpassing worden toegevoegd aan het winkeloppervlak. Er is daarom geen sprake van industriefunctie, maar van winkelfunctie.


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/


17-12-2023