Een gang wordt niet verwarmd en gekoeld maar wel geventileerd. De aangrenzende ruimten worden wel verwarmd en gekoeld. Moet de gang als een aparte klimatiseringszone gezien worden?

75.1 - basis - detail


Nee, alleen ventilatie wordt niet als klimatisering gezien. Daarnaast is het zo dat gangen en andere hulpfuncties in principe altijd worden toegewezen aan de aangrenzende klimatiseringszone, of -zones. Het kan echter zo zijn dat een verkeersruimte zoals een atrium of inkomsthal voorzien is van een eigen klimatiseringssysteem (verwarming, ventilatie en eventueel koeling) en die afwijkt van de aangrenzende klimatiseringssystemen. In dat geval moet de verkeersruimte wel als aparte klimatiseringszone aangemerkt worden.


17-12-2023


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/