Volgens het protocol moet een garage als aangrenzend sterk geventileerde ruimte worden beschouwd. Hoe moet worden omgegaan met een ruimte met een overheaddeur of dubbele openslaande deuren als deze volgens tekening geen garage maar een berging is?

82.1 - basis - detail


Conform het protocol is een garage een sterk geventileerde ruimte voor het stallen van motorvoertuigen. In het verleden werden garages zo ontworpen dat deze altijd voldoende ventileerde. Als je aannemelijk kan maken dat een ruimte niet bedoeld is voor het stallen van motorvoertuigen, bijvoorbeeld doordat deze volledig is geïsoleerd en er bij nieuwbouw geen ventilatievoorzieningen zijn aangebracht, kan er van worden uitgegaan dat het een berging (=overige ruimte) betreft. Je bepaald dan middels de beslisschema's of de ruimte wel/niet tot de thermische zone behoord. 


De bouwvergunningsaanvraag is leidend. Als op een tekening voor de vergunningaanvraag een berging in plaats van garage staat vermeld, kan dit voor de berekening van het energielabel ook als uitgangspunt worden gehanteerd. Voor alle andere aspecten (brandveiligheid, ventilatie, enz) moet de ruimte dan ook als berging worden aangemerkt.


Bij de bestaande bouw is het lastiger om aannemelijk te maken dat de garage niet (meer) dient voor het stallen van motorvoertuigen. In deze situaties zal er een bouwkundige aanpassingen moeten zijn geweest waarmee de ruimte ongeschikt is gemaakt voor het stallen van motorvoertuigen. 


28-01-2024


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/