Als er geen afzuigventiel in de keuken is, maar de afzuigkap is wel aangesloten op het ventilatiesysteem, is er dan sprake van systeem C wanneer aan de andere voorwaarden voor dat systeem wordt voldaan?

82.1 - basis - detail


Als de afzuigkap is aangesloten met het afvoerkanaal op de centrale mechanische ventilatiebox, telt dit mee als afzuigpunt in de keuken. 

Als de afzuigkap alleen lucht afzuigt met een in de kap ingebouwde ventilator die in- of uitgeschakeld wordt op de afzuigkap zelf en niet via de centrale MV, dan telt deze niet mee voor de bepaling van het ventilatiesysteem.


28-01-2024


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/