Moet een zolder of kelder die op tekening is aangemerkt als ‘overige gebruiksfunctie’ of  ‘onbenoemde ruimte’ worden meegerekend met de gebruiksoppervlakte voor een BENG-berekening of energielabel bij oplevering?

82.1 - basis - detail


Voor woningen:

De NTA 8800 kent de gebruiksfunctie ‘overige gebruiksfunctie’ binnen de woningbouw niet. 

Als een zolder of kelder geen verblijfsruimte (slaapkamer oid) is, gaat het om een overige ruimte. Je moet dan op basis van de beslisschema’s bepalen of deze overige ruimtes binnen of buiten de thermische zone vallen. Als ze binnen de thermische zone liggen, moet de gebruiksoppervlakte worden meegeteld.


Voor utiliteit:

Ruimtes die op tekening zijn aangeduid als ‘overige gebruiksfunctie’ zijn niet labelplichtig en vallen daarmee buiten de thermische zone, tenzij bij een opname ter plaatse blijkt dat de ruimte op basis van het werkelijk gebruik moet worden ingedeeld in een labelplichtige gebruiksfunctie.


28-04-2024Oude antwoord:

De NTA 8800 kent de gebruiksfunctie ‘overige gebruiksfunctie’ binnen de woningbouw niet. 

Als een zolder of kelder geen verblijfsruimte (slaapkamer oid) zijn, gaat het om een overige ruimte. Je moet dan op basis van de beslisschema’s bepalen of deze overige ruimtes binnen of buiten de thermische zone vallen. Als ze binnen de thermische zone liggen, moet de gebruiksoppervlakte worden meegeteld.


08-02-2024


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/