Welk afgiftesysteem moet per rekenzone worden opgenomen als er meer rekenzones zijn met dezelfde opwekker, maar met verschillende afgiftesystemen in de rekenzones in de hieronder beschreven situatie? 


Situatie: In een gebouw is één verwarmingsinstallatie aanwezig met verschillende afgiftesystemen. Vanwege bijvoorbeeld koeling en/of ventilatie is het gebouw ingedeeld in meer rekenzones. In de verschillende rekenzones is sprake van verschillende typen afgiftesystemen. Welk afgiftesysteem moet je aanhouden?

82.1/75.1 - basis - detail


Afgiftesystemen zijn niet bepalend voor de indeling van de rekenzones. Pas nadat de rekenzones zijn vastgesteld, bepaal je per rekenzone het afgiftesysteem. De prioritering van afgiftesystemen zoals die staat vermeld in par. 9.5.3, moet je per rekenzone gebruiken om het daar op te nemen afgiftesysteem vast te stellen. De systeemtemperatuur is in alle rekenzones gelijk en moet worden gebaseerd op het afgiftesysteem met de hoogste systeemtemperatuur dat aangesloten is op de verwarmingsinstallatie. Zie daarvoor de tekst in he topnameprotocol.


NB1: in VABI kun je, bij afwijkende afgiftesystemen per rekenzone, niet meer aangeven dat de ene rekenzone de installatie van de andere rekenzone gebruikt. Je moet dan per rekenzone de installatie afzonderlijk invoeren.


NB2: Hierdoor wordt wellicht de hulpenergie van de opwekker dubbel gerekend. Echter, de werkelijkheid wordt het meest recht gedaan als je het feitelijke afgiftesysteem in de rekenzone aanhoudt, omdat vele andere energetische aspecten opgenomen in de NTA8800 sterk afhankelijk zijn van het type afgiftesysteem.


09-03-2024


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar  https://stichtingkego.nl/over-ons/